ADANTE
ALTERNATIV HÄLSOVÅRD
GURKMEJA
från mail som snurrat runt ett tag. Här på svenska:
http://alt-halsa.adante.se/gurkmeja.htm

Källa:
Dr. Joseph Mercola 
Hans hemsida innehåller MYCKET info.
Är du intresserad och kan engelska prenumerera på hans nyhetsbrev.
 www.Mercola.com 

SUPERKRYDDANS HEMLIGHETER:
KAN DENNA MIRAKELKRYDDA HEJDA
CANCER, ALZHEIMERS OCH ARTRIT?

 I mer än 5.000 år har gurkmeja varit en viktig beståndsdel i österländska kulturtraditioner, inklusive kinesisk medicin och Ayurveda. Värderad för sina medicinska egenskaper och varma pepparsmak har denna gul-orange krydda på sista tiden även förtjänat sig ett namn inom väst-erländsk medicin.

Gurkmeja utvinns ur roten från växten Curcuma  longa, som är inhemsk i Indonesien och i södra Indien, och är allmänt använd som en ingrediens i curryrätter och gul senap. Allt eftersom forskningen om denna kraftfulla krydda har ökat, så har den framträtt som ett av naturens mest kraftfulla, potentiella botemedel.

 Dr. David Frawley, grundare och föreståndare för det Amerikanska Institutet för Vediska studier i Santa Fe, New Mexico, säger:

”Om jag var beroende av en enda ört för alla möjliga hälso- och dietariska behov skulle jag utan större tvekan välja den indiska kryddan Gurkmeja. Det är lite som den inte kan göra inom området för botande och mycket som inga andra örter är i stånd att åstad-komma.

Gurkmeja har ett brett handlingsspektrum, milda men säkra verkningar, och är väl-görande under både lång tid och daglig användning. Även om det är en allmän krydda, är det få människor, inklusive örtspecialister, som känner till dess stora värde, och använd-er den till i sin fulla utsträckning. Det är en ört som man borde känna till och leva med.”

 

Gurkmejans välgörande verkningar i ett nötskal

 

 Stärker och förbättrar matsmältningen

-          Reducerar gaser och uppsvälldhet

-          Hjälper till med matsmältningen av proteiner, och dito med ris- och bönrätter

-          Ökar kroppens förmåga att smälta fetter

-          Främjar riktig ämnesomsättning, rättar till både överdrifter och brister

-          Upprätthåller och förbättrar tarmfloran

-          Förbättrar eliminerandet av restprodukter och toxiner

 

Stödjer hälsosam leverfunktion och avgiftning

-          Gurkmejan hjälper till att öka flödet av galla och gör den till en leverrensare som kan vitali-sera dina leverceller och återskapa deras kapacitet att bryta ner toxiner

-          Hjälper till att hindra alkohol och andra toxiner från att omvandlas till ämnen som kan vara skadliga för levern

-          Stödjer bildandet av friska vävnader

 

Renar ditt blod

-          Stimulerar bildandet av nya blodkroppar

-          Anti-inflammatoriskt: Hjälper till att reducera irritation i vävnader kännetecknade av smärta, rodnad, svullnad och hetta.

 

Innehåller curcuminoider som bekämpar cancer, artrit och Alzheimer

-          Curcuminoider är kraftigt verkande fyto-näringsämnen (växtbaserade näringsämnen) som innehåller kraftfulla antioxidantegenskaper

-          Motverkar de skadliga effekterna från fria radikaler i kroppen

-          Lindrar smärta och stelhet från artrit, ett anti-inflammatoriskt medel

-          Anti-carciogenisk: ”Gurkmeja har visat sig förebygga uppkomsten av ett stort antal cancerfall i djurstudier. Laboratoriedata indikerar att curcumin kan hämma uppkomsten, främjandet, angrepp, angiogenesis och metastaser av tumörer.” [1]

-          Stödjer behandling av Alzheimers sjukdom: ”Eftersom Alzheimers sjukdom delvis förorsakas av amyloid-orsakade inflammationer har curcumin visat sig att vara verksamt mot Alzheim-ers. Kliniska försök med curcumin mot Alzheimers pågår vid UCLA.” [2]

 

Curcumin: Gurkmejans aktiva anti-inflammatoriska ”ingrediens”

 

Gurkmeja är i synnerhet mest känt för sina kraftigt verkande anti-inflammatoriska egenska-per, vilka kommer från curcuminet – pigmentet som ger gurkmeja dess gul-orange färg, och som antas vara ansvarigt för många av dess medicinska effekter. Det förekommer uppskatt-ningsvis tre till fem gram curcumin i 100 gram gurkmeja.

Curcumin har visat sig påverka mer än 700 gener, och det kan hejda både aktiviteten och syntesen av cyclooxygenase-2 (COX2) och 5-lipooxygenase (5-LOX), så väl som andra enzym-er som har varit delaktiga i inflammationer. [3]

 

Gurkmejans cancerbekämpande egenskaper

I Indien, där gurkmejan är allmänt använd, är förekomsten av fyra vanliga amerikanska can-cerformer – kolon, bröst, prostata och lungor – 10 gånger lägre. Faktum är att prostatacancer, vilken är den vanligast förekommande cancerdiagnosen hos amerikanska män, är sällsynt i In-dien och detta tillskrivs, delvis, till gurkmejan.

Otaliga studier har tittat på denna potentiella cancerbekämpande länk med lovande resul-tat. T.ex. har man funnit att curcumin:

-          Hämmar spridandet av tumörceller

-          Hämmar omvandlingen av celler från normala till tumörer

-          Hjälper kroppen att förstöra muterade cancerceller så att de inte kan spridas i kroppen

-          Minskar inflammationen

-          Stärker leverfunktionen

-          Hämmar syntesen av ett protein som tros vara kraftigt bidragande till tumörbildningen

-          Förhindrar utvecklandet av den extra blodtillförsel som är nödvändig för tillväxt av cancer-celler

 

Vad beträffar resultaten av forskningsstudier fann en studie i Biochemical Pharmacology att curcumin kunde bromsa spridningen av bröstcancerceller till lungorna hos möss. [4]

”Curcumin verkar mot kopieringsfaktorer, vilket fungerar som en huvudströmbrytare”, sade den ledande forskaren, Bharat Aggarwi. ”Kopieringsfaktorer reglerar alla gener nödvändiga för att bilda tumörer. När vi avvisar dem stänger vi av vissa gener som är involverade i tillväxten och spridandet av cancerceller.”

En andra studie i Biochemical Pharmacology fann även att curcumin hejdar aktiveringen av NF-kappaB, en regleringsmolekyl som signalerar till generna att producera en mängd inflamma-toriska molekyler (inklusive TNF, COX-2 och IL-6) vilka främjar tillväxten av cancerceller. [5]

 

Gurkmejans väsentliga roll för din lever

Leverns huvudsakliga roll är att behandla och avlägsna toxiner som uppehåller sig i blodba-nan. När den fungerar på topp kan den filtrera upp till två liter blod per minut och enkelt bryta ner toxiska molekyler för att minska deras giftighet. Din lever är också en livsviktig del av äm-nesomsättningen rörande vitaminer, mineraler, proteiner, fett, kolhydrater och hormoner.

Men, dålig mathållning, allergener, föroreningar och stress kan orsaka att levern blir trög, och detta kan försvaga dess vitala funktioner. Det är då gurkmejan kan bli en mycket nyttig del i din levers stödsystem. Studier har visat att den:

-          Kan öka betydelsefulla avgiftningsenzymer i din lever

-          Framkallar bildandet av den förnämsta leveravgiftningsenzymen, glutathione S-transferase (GST)-ensymer.

 

Gurkmeja är också ett naturligt cholagogue, ett medicinskt medel som främjar avlägsnandet av galla från din kropp. Ökat gallflöde är betydelsefullt för att hjälpa levern att avgifta och hjälpa  kroppen att smälta fett.

 

Gurkmeja för hjärtat, hjärnan och din allmänna hälsa

Gurkmeja hindrar de fria radikalernas skador på fett, inklusive kolesterol. När kolesterol skadas på detta sätt, eller oxideras, kan det sedan skada dina blodkärl och leda till hjärtattack eller stroke. Forskning föreslår därför att gurkmejans förmåga att förhindra oxidationen av kole-sterol kan vara hälsosam för ditt hjärta. Den är även rik på vitaminet B6, där ett högt intag asso-cieras med en reducerad risk för hjärtsjukdomar.

Under tiden, gurkmeja tycks vara högeligen skyddande mot neurodegenerativa sjukdomar. Faktum är att i Indien är nivåerna av neurologiska sjukdomar, såsom Alzheimers mycket låga, och studier har visat att curcumin kan bromsa utvecklingen av Alzheimers  i möss. Sammansätt-ningen har även visat sig kapabel att blockera utvecklingen av multipel scleros (MS).

Ytterligare, prof. Moolky Nagabhushan från Loyola University Medical Center, Chicago, IL, som har studerat gurkmeja under de senaste 20 åren, tror att gurkmeja kan skydda mot skad-liga kemikalier i miljön, och därigenom skydda mot barnleukemi. Forskningen visade att curcu-min i gurkmeja kan: [7]

-          Hindra toxiteten hos polycykliska aromatiska hydrocarboner (PAHs) (cancerframkallande kemikalier i miljön)

-          Hindra strålningsframkallade kromosomskador

-          Förhindra bildandet av skadliga heterocykliska amino- och nitroföreningar, vilka kan bli re-sultaten när man äter vissa fabrikstillverkade födoämnen, som t.ex. fabrikstillverkade kött-produkter

-          Oåterkalleligt hindra ökningen av leukemiceller i en cellkultur

 

Gurkmejans flyktiga oljor har även en extern antibakteriell verkning. Som sådan kan de hjäl-pa till att förhindra bakteriella infektioner i sår, samt snabba upp sårläkning. Johnson & Johnson säljer även ett plåster innehållande curcumin i Indien!

Och den terapeutiska potentialen hos gurkmeja och curcumin slutar inte här. Evidens pekar på att kryddan även kan vara välgörande för:

-          Cystic fibros

-          Typ 2 diabetes

-          Crohns sjukdom

-          Psoriasis

-          Rheumatisk artrit

-          Grå starr

-          Gallstenar

-          Muskelregenerering

-          Inflammatoriska tarmsjukdomar

 

Vilken typ av gurkmeja är bäst?

För matlagning, använd ett rent gurkmejapulver hellre än finmald curry. Minst en studie har funnit att currypulver tenderar att innehålla mycket lite curcumin jämfört med finmald gurkmeja. Gurkmeja finns även tillgängligt i form av kosttillskott och för många är detta en enklare metod att få dessa hälsovinster som diskuterats ovan, speciellt om de är från en högkvalitativ ekolog-isk källa, och om man inte är särskilt förtjust i currysmaken.

 

*  *  *  *  *

Dr. Mercola: På min senaste resa till Indien fann jag en firma som heter Organic India, och som för-modligen producerar några av de bästa indiska örtprodukterna på planeten.

[1] The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Complementary/Integrative Medicine Education Resources. ”Curcumin at M.D. Anderson” (accessed January 22, 2009)

[2] The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Complementary/Integrative Medicine Education Resources. ”Curcumin at M.D. Anderson” (accessed January 22, 2009)

[3] The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Complementary/Integrative Medicine Education Resources. ”Curcumin at M.D. Anderson” (accessed January 22, 2009)

[4] Biochemical Pharmacology. Volume 70, Issule 5, 1 September 2005, Pages 700-713

[5] The Worlds Healthiest Foods, Turmenic

[6] The Worlds Healthiest Foods, Turmenic

[7] The Worlds Healthiest Foods, Turmenic

Source: The Worlds Healthiest Foods, Turmenic

© Copyright Dr. Joseph Mercola, 2009. All Rights Reserved. This content may be copied in full, as long as copy-right, contact, and creation information is given, only if used only in a not-for-profit format. If possible, I would also appreciate an endorsement and encouragement to subscribe to the newsletter. If any other use is desired, written per-mission is required.

                            
www.Mercola.com 
 Dr. Joseph Mercola

 3200 West Higgins Road
   Hoffman Estates, IL 60169

U.S.A.

*  *  *  *  *

Om du är intresserad av hälsan och inte redan prenumererar på Dr. Mercolas sajt, så rekommenderar jag att du gör det. Den innehåller för det mesta mycket bra information om alternativa metoder.

* * * * *

Hur mycket gurkmeja ska man peta i sig, förutom då att alltid strö lite över maten?
I en bok som handlar om homeopati och healing står följande om gurkmeja:

 Vetenskapliga undersökningar har visat att gurkmeja har lika stark inflammationshämmande effekt som kortison och fenylbutazon.
Gurkmeja kan därför användas vid akuta eller kroniska sjukdomar i leder och muskler och har i vissa fall haft god verkan vid lindrig astma.
Gurkmeja har också laxerande verkan och påverkar gynnsamt lever- och gallsjukdomar.
Den eteriska oljan som finns i gurkmeja har en starkt upplösande effekt på gallstenar:
Häll en tekopp kokande vatten över 1 tsk malen gurkmeja och drick vid behov.

 Eftersom gurkmeja som sagt även påverkar toabesöken så bör man väl pröva sig fram.
Lagom begynnelsetest kan vara ett glas ljummet vatten med en 1/2 tsk gurkmeja några gånger i veckan – eller vid behov.

Lite kommentar från mail:

Hej!  
Utmärkt att den här artikeln är översatt till svenska. När jag är i Stockholm brukar jag vid behov handla på Veda Lila, hälsokostbutiken med Ayur-Vediska produkter och sist inköpte jag några burkar med ekologisk gurkmeja. På grund av den stora efterfrågan blir inte produkten länge i hyllan. även om den har rätt lång hållbarhet, och en färsk produkt kan därför påräknas. Jämförde med ICA.s gurkmeja som är senapsgul i färgen med den här ekologiska som är orangegul och som också har en mer aromatisk doft. En del av kryddorna vi köper i matbutikerna är dessutom bestrålade utan att jag därför vet vilken effekt på kvaliteten detta har.

Fick också höra att en amerikansk läkemedelsfirma har försökt att få patent på curcumin, den aktiva substansen i gurkmeja. Iden är visst att skapa en effektiv medicin mot Alzheimer. Indiska myndigheter har visst fått stoppat detta, dessutom är det generellt inte tillåtet att ta patent på ett naturmedel, och det finns ju lite pengar att tjäna på en krydda om man inte kan få den klassificerad som medicin, det är ju därför läkemedelsbolagen inte är intresserade av örter även om dom vet vilka medicinska egenskaper dom har. Därför får ju inte heller allmänheten reda på alternativa medicinska lösningar Veda Lila sänder också sina produkter  via posten och man brukar få dem i postlådan efter 1-2 dagar. Räkningen sändes med så man får betala efteråt, sympatiskt. En burk på 100 gram kostar 45 kr, ett pris dom flesta kan leva med.

Adress: Veda Lila Hälsocenter
             Barnhusgatan 1,   11123  Stockholm
             Tfn: 08-21 53 30

Jag kan också tipsa om att man kan handla Gurkmeja på Gryningen hälsokost på Folkungatantan i Stockholm.

En suveränt bra hälsokost, inte den vanliga pillerbutiken utan en fullsortiment matvarubutik (och piller mm såklart som alla har). Gryningen har förutom alla slags intressanta ekologiska och oftast demeter (högre märkning) matvaror också mycket kryddor och örter i lösvikt. Jag köpte nyligen 100gr Gurkmeja för 27 kr.

Hälsningar K

Gurkmeja kan också köpas av följande distributör:
http://borgebykryddgard.jetshop.se/default.aspx 
1 kg. gurkmeja kostar 75 kr. exkl. frakt.
T

 

 

 

ADANTES hälsosidor:
Spara adante.se som favorit! 
BIOS-brickan
balanserar bl a el- och jordstrålning
Plus & Minus
balanserande virvlare för bl a vatten och brickor för elstrålning
D-VITAMIN
Hälso-Lasses D-vitamin, billigast och bäst och livsviktig för oss i norr.
Purpurplattan
= Mirakelplattan = Energiplattan
Magnetterapi
vid smärta, infektion, inflammation, benbrott, muskelbristning etc...
Kinesiologi
Behandlingsformen som kommunicerar med kroppen
Alternativ hälsovård
Traditionell hälsovård på svenska
Traditionell hälsovård på engelska
Förebyggande hälsa och miljö 
 olika föreningar, etc
Sjukdomar & Symtom
 Allergi
Amalgam
Elöverkänslighet
Mobiltelefon
 Olle Johansson
Prof. på Karolinska som bl a forskar kring mobiltelefoner.
Vatten
Bl a om Vatten-symposium i Stockholm 6-7 september 2008
Klimat & Hjälp Jorden
Alla kan hjälpa alternativt!
RECEPT Från hela världen, 
även för allergiker & vegetarianer !
Kloka ord 
JiS
Jordstrålningssällskapet i Stockholm
 
Till ADANTEs startsida
Till VINGARs startsida
Till Jordstrålningscentrum

 

På denna domän http://vingar.se hittar ca 1.000 besökare/dag
 

 

MUSIK 
Country  Western Swing: Lillies
Jenny  hårdrock:  metal

RESETIPS
sevärdheter, bra länkar, flyg, buss, båt, logi, resebyrå etc: 
resa.vingar.se  
SVEALAND
 Västerås   Västmanland  Dalarna  Stockholm  Roslagen  Uppland  
Värmland  Södermanland  Närke
  GÖTALAND
 Gotland  Öland  Dalsland
 Göteborg  Bohuslän  Halland
 Skåne   Blekinge  Småland
Västergötland  Östergötland
   NORRLAND
Gästrikland  Hälsingland  Härjedalen  Jämtland  Medelpad  Ångermanland  Västerbotten  Norrbotten  Lappland
NORDEN 
 Norge  Finland  Åland  Island  Danmark-Färöarna-Grönland
RESTEN AV VÄRLDEN
 EUROPA 
 Estland Lettland Spanien 
 AFRIKA  ASIEN   AUSTRALIEN 
USA  KANADA  SYDAMERIKA

Är MODER JORD = Din miljö
värd en kvart eller två i veckan?
 Hjälp Jorden
alternativt! GRATIS!

Tankens kraft, jordstrålning, curry, pendling, slagruta, aura, chakra, feng shui, kinesiologi, PSI-spår ...
Föredrag och kurser varje vecka i Stockholm om osynliga energier & våra dolda outnyttjade förmågor. Försäljning o massor av länkar:
Jordstralningscentrum 
Gratis epost om det osynliga,
TV-tips m.m.: Slagrutenytt
Sädesfältringar: Cropcircles 
Mer slagruta: 
Arne Groth   JiS

Bilar  PowerMeet
 
Data  Humor  Slagruta
 Shaman  
Healing  Indianer
Vikingar, eskimåer, inka,
maya etc:
Naturfolk  Samer
Samisk kulturarbetare: LailaSpik 
Naturväsen:  Devor   UFO 
Ny o gammal kunskap/tro: 
NewAge 
Handmålad hemslöjd: Torvtaket
Tidigare liv: Ylva Cronstedt
Konstnären: Einar Nerman
Annorlunda Filateli: Mälarbältet

Här finns bl a offentligt, miljö, natur, astronomi, astrologi, TV, böcker, konst, sport: Per-Uno
JUL-länkar o hälsningar från våra
  LÄNKBYTARE : Jul

SPARA som Favorit:
vingar.se
adante.se

jordstralningscentrum.se
hjalpjorden.se

HÄLSA, mycket och brett,
"vanligt" &  alternativt:
Adante 
Traditionell vård:
 Svenska   Engelska
Alternativt:
BIOS-brickan  PlusMinus
Purpurplattan   D-vitamin
 Kinesiologi 
Alternativt  Amalgam
 Förebyggande 
 Elöverkänslighet
Sjukdomar & Symtom  Allergi
Mobiltelefon  Olle Johansson
 
Recept   Kloka ord